top of page

13 lipca 2014

13 lipca 2014

Za godzinę bedzie chwila prawdy, mecz Argentyna - Niemcy. Pokazują się cyfry 1:0 i 2:1. Zobaczymy co będą oznaczać. Ale Argentyna ma wygrać. Jak nie , to idę lepic pierogi z jagodami.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page