top of page

26 maja 2014

26 maja 2014

Piotruś zaliczył 50 stan. Niestety na foto, które przesłał z Anchorage nie widać gór, bo od tygodnia były tam pożary i smog wszystko przesłonił. A my szykujemy się do powitalnego ogniska. Gratulacje Piotruś. Jesteś mistrzem. Rzeczywiście była to super niespodzianka. A ja myślałam, że w tym ja jestem najlepsza.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page