top of page

3 maja 2014

3 maja 2014

3 maja odbył się w Warszawie 24 Bieg Konstytucji. Od wielu lat, co roku otrzymywałam emailem sporo ciekawych zdjęć z tej imprezy. Robił je Bogdan Sadlowski, międzynarodowy sędzia lekkoatletyczny, którego osobiście poznałam na naszym AWF-owskim Zjeździe w Chicago. Ponieważ bywał w świecie w setkach miast, sporo tych ciekawych foto się uzbierało, a także wiele jego wskazówek geograficznych. Ale na tej i poprzedniej imprezie Bogdan już nie był. Żyl za intensywnie. Zmarł na atak serca. A fotografie z owego Biegu obejrzałam już tylko na Onecie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page