top of page

15 lutego 2014

15 lutego 2014

Piękny wyczyn, drugi złoty medal olimpijski Kamila Stocha. Gratulacje.Nasz naj­lep­szy sko­czek kompletnie zde­kla­so­wał ry­wa­li. Po Adamie Małyszu możemy się dalej emocjonować skokami. A czyz nie emocjalne było oczekiwanie na wynik Zbigniewa Brodki w łyżwiarstwie szybkim? Składam gratulacje zwycięzcom złotych medali i pozostalym zawodnikom i zawodniczkom także. A tak ogólnie, jako kobietę ze sportem związaną, to bardzo jestem ciekawa, czy nasze władze sportowe wreszcie należycie wykorzystają popularność zimowych sportowców i przełoży się to na stworzenie odpowiedniego zaplecza dla tych dyscyplin.

Komputeryzacja, to ciekawa edukacja, ale czasem i pułapka. Z okresu dzieciństwa i jako nastolatki pamiętam, jak większość naszych osiedlowych podwórek pełne były dzieciaków zajętych jakąś formą ruchową. Na naszym nowym osiedlu na Bielanach, przy asyście niektórych rodziców, do późnych godzin wieczornych ścigaliśmy się po wyślizganych uliczkach na wzajemnie sobie pożyczanych łyżwach. A teraz jest tam tyle aut, że ledwie się można przecisnąć. Obok wielkiego bloku, w którym mieszkałam, kiedy wreszcie zbudowali nam spore asfaltowe boisko, razem z innymi rodzicami graliśmy w dwa ognie, piłkę nożna itp. A będąc w Polsce kilka lat temu przez okres 2 tygodni, to zauważyłam, że tylko czasem pojawiło się tam kilkoro dzieci. Może nastolatkowie byli w innych ośrodkach.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page