19 sierpnia 2011

Dostałam emaila, że zmarł Prof. Zygmunt Bielczyk. Żył 98 lat. Za czasów moich awf-owskich studiów pracował w Katedrze Sportów Wodnych i Zimowych podobnie jak Prof. Zygmunt Kuraś, który zmarł. w ub. roku. Obydwaj biegali na nartach. Prof. Kurasia znałam jeszcze z jego wizyt w bielańskim liceum DWLot, do którego ja chodziłam. To człowiek legenda i bardzo otwartego serca. Jeszcze o nim i moim trenerze Tomaszu Rossie kiedyś napiszę. Przykro mi, że moi profesorowie już odchodzą.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square