top of page

19 sierpnia 2011

Dostałam emaila, że zmarł Prof. Zygmunt Bielczyk. Żył 98 lat. Za czasów moich awf-owskich studiów pracował w Katedrze Sportów Wodnych i Zimowych podobnie jak Prof. Zygmunt Kuraś, który zmarł. w ub. roku. Obydwaj biegali na nartach. Prof. Kurasia znałam jeszcze z jego wizyt w bielańskim liceum DWLot, do którego ja chodziłam. To człowiek legenda i bardzo otwartego serca. Jeszcze o nim i moim trenerze Tomaszu Rossie kiedyś napiszę. Przykro mi, że moi profesorowie już odchodzą.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page