top of page

1 kwietnia 2011

Wychodziłam już do pracy, gdy w telewizji zobaczyłam migawkę o tym, ze w Kenii zatrzymano samochód ciężarowy z ukrytym ładunkiem kości słoniowych. Według wyliczeń musiano zabić ponad setkę słoni. To straszne. Moja wizja się sprawdziła.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page