top of page

1 stycznia 2014

1 stycznia 2014

Nowy Rok spędziłam z rodziną i przyjaciólką na Skype, czyli po polsku o naszej 5 PM. A kto się rano z nich obudził, to obejrzał potem nasze chicagowskie noworoczne fajerwerki.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page