1 stycznia 2014

1 stycznia 2014

Nowy Rok spędziłam z rodziną i przyjaciólką na Skype, czyli po polsku o naszej 5 PM. A kto się rano z nich obudził, to obejrzał potem nasze chicagowskie noworoczne fajerwerki.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square