top of page

16 lipca 2013

16 lipca 2013

Ale niespodzianka. Otrzymałam w telefonie foto od Jasia i Andrzeja przy tablicy Arctic Circle-Koła Podbiegunowego. Super !!! . 3-cie podejście udane. Gratulacje. Tak bardzo przez całą drogę o tym marzyli, że przyszedł pomysł, jak to miejsce osiągnąć. W drodze powrotnej do domu chłopaki zmienili plany i trasę, tylko po to, aby jednak spróbować jeszcze raz zaliczyć swój wymarzony i do tej pory nieosiagąlny punkt. Wytworzyła się już taka atmosfera i radość, jak zdobycie jakiegoś ważnego szczytu górskiego. Bardzo się cieszymy.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page