top of page

7 lipca 2013

7 lipca 2013

Lato mamy w tym roku bardzo upalne po 40-50 st C, czyli 100-120 F. I to jeszcze przy tak wysokiej wilgotności. Wykorzystuję to i pływam nawet późną wieczorową porą. Klientom też polecam, szczególnie tym mającym problemy z mięśniami klatki piersiowej. Najlepiej popływać stylem żabki. Oczywiście jest dużo starszych ludzi, którzy nie potrafią pływać, ale pokazując im, co mogą zrobić zachęcam ich do chodzenia w wodzie i imitowaniu pływania tym stylem.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page