top of page

15 lutego 2013

15 lutego 2013

Czytam w mojej poczcie; Inbox: Email 5493 and 2148 unread emails. Ale się tego nazbierało. Jestem tak zajęta, że nie mam na razie nawet szans tego wszytkiego przejrzeć, wybrać i pokasować. Czytam tylko najważniejsze i te oznakowane. Mnóstwo kasuję, ale jeszcze więcej ich dostaję. Czy to za dużo kontaktów, czy za dużo wiadomości, czy za mało czasu nawet na co tygodniową kontrolę? Ale są też przecież i ważniejsze sprawy.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page