top of page

2 listopad 2011

Na spotkaniach powiadamiałam Was o komecie Elenin, którą odkrył w grudniu ubiegłego roku rosyjski astronom. Kierowała się ona w kierunku Ziemi i zaczęły powstawać obawy, czy w mniej więcej obliczonym terminie, to jest na przełomie października i listopada nie nastapi zderzenie z naszą planetą. Odnowiono przy okazji wiele różnych przepowiedni dotyczących Apokalipsy m.in. pochodzącą od Indian Hopi.Na początku NASA nie przekazywała żadnych informacji. W trakcie zbliżania się komety do Ziemi okazało się, że ustalane obliczenia bardzo się zmieniły. Zamiast 40 mln km kometa przeleciała bliżej niż się spodziewano, bo w odległości 23 mln km. Na szczęście była już mocno odłupana przez kosmiczne meteoryty i nie dokonała spodziewanych zaburzeń magnetycznych.

Co ciekawe na początkowych filmach pokazujących lecącą kometę widać było wiele statków UFO krążących wokół niej, a komentarz pochodził od pracownika NASA.Jednak dosyć szybko skasowano ten clip z YouTube.Poprzez zdjęcia z teleskopów zauważono w dali za tą kometą inny obiekt, który nazwano YU55.Tak naprawde nie dało się go dobrze zdefiniować, bo jest za duży na asteroid, a za mały na planetę, choć porusza się, jak ona wykonując około 18 godzin obrotu wokół własnej osi w ciągu doby. NASA nazwało go asteroidem 2005 YU55. Ma on 400 m średnicy i od 6-10 listopada pojawi się blisko Ziemi. Najbliżej będzie 8 listopada o ok. 3.28 pm (pst). W Chicago to chyba będzie ok. 5.30 pm.Niestety ten obiekt będzie przelatywał między Ziemią a Księżycem, a więc bardzo blisko.W moich przekazach dostałam informację, że będzie to okres bardzo silnych wiatrów. W swoich wizjach widzę walące się drzewa, które upadają na trakcje elektryczne. Proponuje więc zaopatrzyć się w wodę i jedzenie, bo będą utrudnienia w transporcie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page