top of page

8 wrzesnia 2011

„You are doing like my father did it for me” (robisz tak, jak to robił mi mój ojciec) powiedział mi z rozrzewnieniem mój klient, dojrzały mężczyzna, któremu właśnie zaczęłam robić drugą część masażu Ma-Uri, czyli głowy i twarzy. Przypomniał sobie czas dzieciństwa i ojca, który mu przed snem masował głowę. Wzruszające. Czy czasem my sami mamy też takie chwile, że wspominamy ręce matki, taty, babci, dziadka, czy innej bliskiej osoby? Warto powspominać, bo przynosi to piękne energie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page