top of page

24 maja 2011

Nareszcie mam nową stronę internetową. Niestety mój bratanek z Polski miał dużo dodatkowych zajęć i nie był w stanie mi pomóc. Całkowicie nowe wydanie mam dzięki Małgosi, projektantce website. Udało się nam pogodzić i połączyć moje wizje z jej wyobraźnią i wieloma pomysłami. Dało się odczuć, że czyni to z pasją i ogromną intuicją. Polecam swoją znajomą wszystkim tym, którzy marzą o ciekawej interpretacji strony.


Właśnie zauważyłam Plastusia, który dodreptał się do pokoju komputerowego z drugiego skrzydła domu ciągnąc za sobą tę bezwładną łapkę. Widocznie potrzebuje energii skoro chciał być blisko mnie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page