top of page

18 maja.2011

Wczoraj i dziś było po kilka telefonów podczas każdego kolejnego zabiegu. Dzwonili przestrraszeni znajomi klienci z pytaniem o ten koniec świata. Ja w to nie wierzę. Odsyłałam ich do moich przekazów na moim website.

Od dłuższego czasu krąży bowiem po Ameryce znany amerykański 89-letni kaznodzieja Harold Camping, który na falach swojej radiostacji obwieścił, że dokładnie o godz. 6 rano 21 maja 2011 roku nastąpi koniec świata. A czas tej apokalipsy ma przeżyć tylko 2 proc. ludzi zamieszkujących Ziemię i będą to tylko ci, którzy dołaczą się do jego ruchu. Inni interpretatorzy Bibli mówią, że dnia 21 października 2011 roku Bóg całkowicie zniszczy ten świat a wraz z nim wszystkich ludzi, którzy u Jezusa Chrystusa nie dostąpili łaski zbawienia. Ta straszna zapłata za grzeszny bunt przeciwko Bogu zostanie ukoronowana utratą życia wiecznego. Dla wszystkich niezbawionych mieszkańców ziemi rozpocznie się 5-cio miesięczny okres udręki. Ten przerażający okres zagłady jest zawarty w ostatnim wersecie księgi Rodzaju 7:Księga Rodzaju 7:24 I trwały wody nad ziemią sto i pięćdziesiąt dni.

Jeszcze inny prorocy przepowiadali,że ten rok podobno będzie bardzo niespokojny. Mimo, że Majowie przepowiedzieli koniec świata na 2012 rok, to Aztekowie zobaczyli go już w 2011. W Wigilię Bożego Narodzenia ma nastąpić koniec epoki Słońca i trzęsienia Ziemi.

Dziś wieczorem była pożegnalan kolacja z Krystynami, które zadowolone wróciły już z długiej wycieczki po zachodnich stanach. Jutro odlatują do Polski.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page