top of page

14 maja.2011

Z jednej strony, przez otwarte drzwi wpada do domu zapach bzów, a z drugiej kwitnących hiacyntów. Przez te parę gorących dni wszystkie kwiaty pięknie rozkwitły. Aż przyjemnie sobie posiedzieć w taki spokojny wieczór. Do tej pory było zimno, tak, jak to było powiedziane w moim przekazie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page