top of page

5 maja 2011

Dzisiaj z Polski (i nawet z Brazylii) przylatują do Chicago Krystyny. Ten ruch społeczny obejmuje już około 600 tysiecy kobiet o tym imieniu, które corocznie organizują w Polsce zjazdy. Przylatują one z różnych stron świata. Inicjatorką była Krystyna Bochenek, Vice-Marszałek Senatu, która zginęła w kastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Chociaż mam inne imię, zostałam zaproszona na wspólną powitalną kolację z Krystynami.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page