top of page

3 maja 2011

W sobotę odbył się brytyjski ślub Księcia Williama i Kate, w niedzielę rano była beatyfikacja naszego papieża Jana Pawła II, a w nocy zamordowano arabskiego terrorystę Osamę Bin Ladena. Myślę, że wiele osób myśli nad tym, co to znaczy?

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page