3 maja 2011

W sobotę odbył się brytyjski ślub Księcia Williama i Kate, w niedzielę rano była beatyfikacja naszego papieża Jana Pawła II, a w nocy zamordowano arabskiego terrorystę Osamę Bin Ladena. Myślę, że wiele osób myśli nad tym, co to znaczy?

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square