top of page

30 marca 2011

Japonia dalej promieniuje radioaktywnie. Przekazy od moich Istot Opiek. mówią o nadchodzących napięciach wojennych i potrzebie zabezpieczenia się w wodę i żywność na 2 tygodnie. Eli Przybysze mówią o dniu 18 czerwca, aby w tym czasie nigdzie nie wyjeżdzać, a jak coś się wydarzy (może zatrzęsie) to natychmiast kłaść się na ziemię z dala od zabudowań i drzew. Wiem, że w Japonii niedługo jeszcze raz mocno zatrzęsie i wiele krajów Azji poł. i wschodniej będzie zalanych. Energetycznie mocno napięty okres zacznie się od 10 maja do 18 czewca. Wg. astrologii Wołodii będą duże napięcia wojenne w krajach gorąca, czyli Afryka i poł. Azja. Za kilka dni znów mam zrobić przekaz.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page